Home
Υποψήφιος Διδάκτορας E-mail Τίτλος Τμήμα
1 Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά fyllio@hotmail.com Το παιδί, η πόλη, το παιχνίδι: Μια πολυφωνική βιογραφία Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2 Μαρία Κωνσταντόγλου mkonsta@gmail.com Ο ρόλος των δυναμικών συστημάτων φυσικού φωτισμού και σκιασμού στο σχεδιασμό. Η επίδρασή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο στη θερμική και οπτική άνεση των χρηστών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3 Γκατζίκης Λάζαρος lagatzik@uth.gr Τεχνικές Βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων σε αυτόνομα συνεργατικά δίκτυα Τμήμα Μηχανικών Ηλ. Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
4 Κώστας Κατσαλής kkatsalis@inf.uth.gr Αρχιτεκτονικές Δικτύων προσανατολισμένες στην Παροχή Υπηρεσιών Τμήμα Μηχανικών Ηλ. Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
5 Σούρλας Βασίλειος vsourlas@inf.uth.gr Διαχείριση Δικτύων που Οργανώνονται με Βάση το Περιεχόμενο Τμήμα Μηχανικών Ηλ. Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
6 Μπαλτάς Παύλος Pavlos.baltas@gmail.com Υπογεννητικότητα, τάσεις και προοπτικές στις ανεπτυγμένες χώρες, η περίπτωση της Ελλάδας: Συγχρονική και διαγενεακή ανάλυση- χωρικές διαφοροποιήσεις- επιπτώσεις στη δομή του πληθυσμού και πολιτικές ενίσχυσης της γονιμότητας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
7 Αγλαΐα – Ευγενία Πουρνάρα agpourna@uth.gr Δομική ακεραιότητα χαλύβδινων αγωγών υδρογονανθράκων με τοπικές παραμορφώσεις τοιχώματος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
8 Γεωργαντάκη Άννα ageorgan@uth.gr Επίδραση διαλυτών επιφανειοδραστικών σε ροές με ελεύθερη επιφάνεια Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
9 Γιαννακού Μαρία mariagigr@yahoo.gr Μέθοδοι βελτιστοποίησης καταμερισμού πόρων για ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας αστοχίας δικτύων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
10 Ευθυμίου Κωνσταντίνος konefthim@uth.gr Αλληλεπίδραση φυσαλίδων με ελαστικό περίβλημα (Contrast Agents) με γειτονικό τοίχωμα παρουσία ακουστικών διαταραχών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
11 Μπρούζγου Αγγελική amprouzgou@uth.gr Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κυψελίδων Καυσίμου με Τροφοδοσία Γλυκόζη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
12 Παπαδιώτη Δήμητρα-Χριστίνα dxpapadioti@uth.gr Διαχείριση των αβεβαιοτήτων σε προσομοιώσεις απόκρισης και αξιοπιστίας κατασκευών αξιοποιώντας δεδομένα μετρήσεων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
13 Τζαμτζής Ανδρέας atzam@uth.gr Πρόβλεψη εξέλιξης ρωγμής σε συγκόλληση κράματος αλουμινίου κάτω από συνθήκες κόπωσης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
14 Τζορμπατζόγλου Φωτεινή fotinitzo@uth.gr Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Κυψελίδας Καυσίμου (τύπου PEM) - Κυψελίδας Ηλεκτρόλυσης νερού (τύπου PEM): Παρασκευή και χαρακτηρισμός νέων ηλεκτροκαταλυτικών υλικών χαμηλού κόστους Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
15 Χρυσοχόου Ευαγγελία echryso@certh.gr On-line αλγόριθμοι δρομολόγησης για στοχαστικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
16 Κορδολέμης Αλέξης alkordol@gmail.com Έξυπνες υφασμάτινες κατασκευές Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
17 Παντούσα Δαφνη dpantousa@civ.uth.gr Συμπεριφορά Κατασκευών σε εκδήλωση πυρκαγιάς μετά από σεισμικά γεγονότα. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
18 Σταυροθεοδώρου Ελένη elenstavrotheodorou@yahoo.gr Προχωρημένο ελαστοπλαστικό προσομοίωμα για την ανάλυση της κατασκευής και φόρτισης μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
19 Τριανταφύλλου Αντώνιος ant_triantafyllou@yahoo.gr Φαινόμενα Κλίμακας και Θεωρίες Βαθμοελαστικότητας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
20 Παρλαπάνη Φωτεινή fwparlap@apae.uth.gr Ειδικοί αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί και η επίδρασή τους στην ποιότητα και στην τύχη παθογόνων μικροοργανισμών στα αλιευτικά προϊόντα Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
21 Δημάκας Δημήτριος dimakas@uth.gr Εφαρμογή των επεξεργασμένων στερεών αστικών αποβλήτων στη γεωργία. Επίδραση στην άρδευση, στην ανάπτυξη των φυτών και στο περιβάλλον. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
22 Ρηγάκης Νικόλαος rigakis@uth.gr Θεωρητική και Πειραματική Διερεύνηση του Μικροκλίματος των Διχτυοκηπίων Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
23 Σολωμού Αλεξάνδρα solomou84@yahoo.gr Επίδραση της διαχείρισης στην εξέλιξη των οικοσυστημάτων των ελαιώνων Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
24 Ιωάννα Νούλα ionoula@uth.gr Η έννοια της πολιτειότητας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η κατασκευή της έννοιας του πολίτη στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων παιδαγωγικών πρακτικών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρίνα Λουάρη mlouari@uth.gr «Η βιβλιοθεραπεία στην εκπαίδευση: Προετοιμασία μαθητών δημοτικού σχολείου για την ένταξη παιδιών με αναπηρία» Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
26 Χαρίκλεια Κανάρη kanarixarikleia@hotmail.com «Μουσείο και Άτομα με Ολική ή Μερική Απώλεια Όρασης: Ζητήματα πρόσβασης και αξιοποίησης μουσείων στην εκπαίδευση των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης» Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
27 Γιώτα Κυριακή kyriakigiota@hotmail.com Ο ρόλος της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, με τη χρήση υπολογιστή, στη διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
28 Φύσσα Αριστέα aristea.fyssa@gmail.com Συγκριτική αξιολόγηση στρατηγικών-πρακτικών για την προώθηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών διεργασιών ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό νηπιαγωγείο: Έρευνα πεδίου Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
29 Καβαλάρη Παρασκευή evkavala@uth.gr Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
30 Μανώλη Πολυξένη pmanoli@uth.gr Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
31 Μπέτας Αθανάσιος abetas@gmail.com "Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος εν Βόλω, 1918-1972”. Εργασία και επιβίωση στο Βόλο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
32 Μωυσίδου Χρύσα xmoisid@yahoo.gr Πολιτική φαντασία, αντίσταση και εξουσία στις ικαριακές κοινότητες Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
33 Σιώτου Αλεξάνδρα asiotou@ha.uth.gr Ερωτικό συναίσθημα, έμφυλες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας στο πλαίσιο της διεθνικής κινητικότητας των μεταναστών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
34 Στύλιου Λαμπρινή lambrinistyliou@yahoo.com Ζητήματα νεανικής κουλτούρας και ταυτοτήτων της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Η περίπτωση της εγχώριας αλβανικής χιπ χοπ σκηνής στην Ελλάδα Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
35 Ευθυμία Σαγρή esagr@uth.gr Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
36 Κερασιώτη Ευθαλία e-f-thalia@hotmail.com Επίδραση της χορήγησης σκευάσματος μίγματος υδατανθράκων-πρωτεϊνών σε δείκτες οξειδωτικού στρες, φλεγμονής και υποξίας μετά από άσκηση σε ανθρώπους Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
37 Κροκιδά Αφροδίτη akrokida@bio.uth.gr Γονιδιωματική οργάνωση και λειτουργική ανάλυση γονιδίων βιοσύνθεσης και μεταβολική ποικιλότητα τριτερπενοειδών στα ψυχανθή Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
38 Στυλιανή Γεωργίου sgewrgiou@gmail.com Η έκφραση της σκελετικής ελαφριάς αλυσίδας 2 της μυοσίνης (MLC2) στην τσιπούρα (Sparus aurata L.): ρύθμιση και συσχέτιση με δείκτες αύξησης Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
39 Αργέντου Νικολέττα nikargentou@med.uth.gr Ρυθμιστικά Τ κύτταρα και επαγόμενη από απόπτωση φλεγμονή Τμήμα Ιατρικής
40 Βελώνη Αικατερίνη kveloni@hotmail.com Η επίδραση των διφωσφονικών στην πώρωση των καταγμάτων -πειραματική μελέτη σε κουνέλια Τμήμα Ιατρικής
41 Γεωργιάδου Γεωργία zemfyra2000@yahoo.gr Διερεύνηση της δράσης των παραγώγων του crocus sativus l., επί του κεντρικού νευρικού συστήματος στον επιμυ Τμήμα Ιατρικής
42 Κουτσούμπας Ανδρέας eirigopoulou@med.uth.gr Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθόδου ταυτόχρονης ανίχνευσης είκοσι (20) αυτοαντισωμάτων σε χρόνια αυτοάνοσα ηπατικά και εξωηπατικά νοσήματα Τμήμα Ιατρικής
43 Μαμάρα Αντιγόνη anmamara@med.uth.gr Μελέτη των γονιδίων και των πρωτεϊνών TACI και ICOS σε ασθενείς με λεμφοπαραγωγά σύνδρομα Τμήμα Ιατρικής
44 Μπακαρόζη Μαρία mabakaro@med.uth.gr Ο ρόλος των ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μηχανισμών σε ασθενείς με ιογενείς ηπατίτιδες Τμήμα Ιατρικής
45 Παπαναγιώτου Μαριάνθη maripanag@med.uth.gr Οστικές Μορφογενετικές Πρωτεϊνες (BMPs) στην αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεων και οστικών ελλειμμάτων Τμήμα Ιατρικής
46 Πιππίδου Νίκη easpro@med.uth.gr Διερεύνηση της επίδρασης οπιοειδών φαρμάκων σε νευρώνες του ιπποκάμπου επίμυος Τμήμα Ιατρικής
47 Γουρζιώτη Ευγενία jennygour@hotmail.co.uk Μελέτη της Μυξοβακτηριδίασης σε εντατικές καλλιέργειες υδρόβιων ειδών Τμήμα Κτηνιατρικής
48 Ελισάβετ Αγγελίδου eaggel@vet.uth.gr Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη διασπορά της παραφυματίωσης σε ελληνικές εκτροφές μικρών μηρυκαστικών Τμήμα Κτηνιατρικής
49 Κολύγας Μάρκος kalygas@uth.gr Εφαρμογή πρωτότυπων θεραπευτικών αγωγών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εξωπαρασιτώσεων όπως αυτές εμφανίζονται στις εντατικές καλλιέργειες ειδών ψαριών μεσογειακής καλλιέργειας Τμήμα Κτηνιατρικής
50 Κρανιά Φωτεινή fkrania@vet.uth.gr Επίδραση ειδικών πρωτεολυτικών ενζύμων στην εξωσωματική παραγωγή και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εμβρύων αγελάδων Τμήμα Κτηνιατρικής
51 Λιάκου Ζωή zoiliakou@yahoo.gr Παθολογοοανατομική μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας στις αίγες Τμήμα Κτηνιατρικής
52 Ροβολή Μάγδα mrovoli@vet.uth.gr Μελέτη σύνδεσης και βιοδραστικότητας βιταμινών μετά από τη σύνδεσή τους με πρωτεϊνικά και λιπιδικά μόρια Τμήμα Κτηνιατρικής
53 Χατζής Εμμανουήλ mchatzis@vet.uth.gr Μελέτη της επιδημιολογίας και της κλινικής σημασίας της λοίμωξης της γάτας από Leishmania spp Τμήμα Κτηνιατρικής
54 Angelica Valente Angelicav83@libero.it Εξέταση της λειτουργικής αρχιτεκτονικής του ανθρώπινου θερμορυθμιστικού συστήματος μέσω βιοχημικών παραγόντων Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
55 Επαμεινώνδας Παιζάνος epaizanos@yahoo.gr Οι Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής και ο Ρόλος της Περιβαλλοντικής Πολιτικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
56 Κίτσου Δήμητρα dimkitsou@yahoo.gr Εκτίμηση συναρτήσεων ζημιάς και ελέγχου ρυπαντών για καθορισμό αποτελεσμάτων πολιτικών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • English
  • Ελληνικά

Είσοδος Χρήστη